Lidt om os

Vores tro
Roskilde Frikirke tror på den treenige Gud, Faderen, Sønnen og Helligånden.

Trosgrundlaget er, at vi tror på det skabte verdensbillede. At Gud har skabt verden og alt liv. Vi tror på Jesus, som opstanden. Vi tror på Helligåndens kraft, som virksom også i dag.


Roskilde Frikirke er en del af Apostolsk kirke. www.apostolskkirke.dk. Her vil du kunne finde viden om kirkens historie, tro og opbygning.


Roskilde Frikirke er også en del af Frikirkenet. www.frikirkenet.dk.


Roskilde Frikirkes opbygning
Kirken har en præst, som er ansat af Apostolsk kirke Danmark, men bliver lønnet af Roskilde Frikirke. Kirken har også et lederskab, som indsættes af kirken.

1920

1927

Roskilde Frikirke begyndte sine aktiviteter i Roskilde.


Bygningen i Hedegade har eksisteret siden februar dette år.